Associate Professor

List of Associate Professors (In alphabetical order):

 

Institute of Surveying Engineering

 Jiang Zheng       Su Xinzhou        Shi Junbo 

 

Institute of Spatial Informatics Engineering

Fang Xing   Li Yingbing      Wu Yun   Yu Hui   Zeng Wenxian

 

Institute of Aerospace Surveying

Liu Yi      Xu Fang  Yuan Qiangqiang   Zhan Zongqian  Zheng Li      

 

Institute of Geodesy and Geophysics

Chen Ting         Chen Wei      Chu Yonghai    Ding Hao     Luo Jia   Huang Hailan

Huo Xueshen      Jin Taoyong     Wen Yangmao   Wang Haihong       Xu Xinyu       Zhang Chaoyu     Zhang Liqin     Zhang Yu       Zhong Bo

 

Institute of Positioning and Navigation Engineering

Huang Jinsong     Liu Wanke   Zhang Shoujian       Zhou Xiaohui      Zou Xiancai