Administrative Staff

 

Secretary of the Party Committee: Sun Ping

Vice Secretary of the Party Committee: Zhang Chaolong, Wang Zhongquan, Gao Zhendong

Dean: Yao Yibin

Vice Deans: Xu Caijun, Yan Li, Zou Jingui, Shi Zhenhua

Administration Office

Position

Name

Tel

Email Address

Director

Yang Kejian

86-27-68778829

kjyang@sgg.whu.edu.cn

Director

Wang Zhiming

86-27-68758511

zhmwang@sgg.whu.edu.cn

Director

Mao Xudong

86-27-68778832

xdmao@sgg.whu.edu.cn

Director

Shi Huanjun

86-27-68778090

hjshi@sgg.whu.edu.cn

Staff

Qin Yongmei

86-27-68778821

ymqin@sgg.whu.edu.cn

Staff

Cheng Xinming

86-27-68778817

xmcheng@sgg.whu.edu.cn

Staff

Zhong Yudong

86-27-68778401

ydzhong@sgg.whu.edu.cn

Staff

Yan Wei

86-27-68778897

wyan@sgg.whu.edu.cn

Staff

Gao Yingchun

86-27-68758503

ycgao@sgg.whu.edu.cn

Staff

Li Xia

86-27-68778293

xli@sgg.whu.edu.cn

Staff

Chu Lili

86-27-68778182

llchu@sgg.whu.edu.cn

Staff

Zhang Jing

86-27-68778153

jzhang@sgg.whu.edu.cn

Staff

Dai Yun

86-27-68778153

ydai@sgg.whu.edu.cn

Staff

Fu Lu

86-27-68771393

lfu@sgg.whu.edu.cn

Staff

Ni Qing

86-27-68778831

qni@sgg.whu.edu.cn